Comercial de Celular

Comercial de celulares com Zhang Yining, Ma Lin e Wang Liqin.
http://tt.mainstreet.net/ttoutpost/Chin … rcial.rmvb