Campeonato Japones

foi realisado do dia 10~15/1 o campeonato japones adulto e juvenil.
resultados :
Adulto masculino
campeao-Yoshida Kai(nissan)(chines naturalisado)
vice -matsushita koji(miki house)
terceiro -kurashima(kyowahakko)
quarto -Sakamoto(aomori univ.)
adulto feminino
campea -Kanasawa(nihhon seimei)(chinesa naturalisada)
vice -konishi (asmo)
terceiro -nishii(kenshoen)
quarto -fujinuma(miki house)
juvenil masculino
campeao -Mizutani(aomori highschool)
vice -takagiwa(aomori highschool)
terceiro -ohya(aomori highschool)
quarto -matsudaira kenta(aomori tyuugakko)
juvenil feminino
campea - Terui Moemi(sendai ikuei highschool )
vice - Ishigaki (sendai ikuei highschool)
terceiro -nakayama (shitennoji highschool)
quarto -Abe (sendai ikuei highschool)